F Clinic ร่วมกับบริษัท Allergan medical institute จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ F Clinic

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทาง F Clinic ร่วมกับบริษัท Allergan medical institute ผู้ผลิต Botox และ Filler จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ F Clinic เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมเป็นผู้ถ่ายทอดความงามอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ จาก Allergan ที่มาสอนและให้ความรู้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ F Clinic จบ Class นี้คอนเฟิร์มได้เลยว่า

นอกเหนือจากใช้ของแท้ ของดีแล้ว การปรับรูปหน้าด้วย Botox และ Filler  ไม่ใช่ว่าจะฉีดกับใครก็ได้ แทนที่จะปัง กับพัง มาหาเราดีกว่าที่ F Clinic

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูดีทุกมิติแบบองค์รวม ดูเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน พบกันนะคะ ที่ F Clinic ทุกสาขา