ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
Body / ศัลยกรรมบนเรือนร่าง
Breast Augmentation
ศัลยกรรม เสริมหน้าอก
Sexy Line
ดูดไขมันหน้าท้อง
สร้างกล้ามท้องง่ายๆ แบบไม่ต้องออกแรง
Vaser Lipo Selection
ศัลยกรรม ดูดไขมัน ด้วยเครื่อง Vaser
Body Tite
ดูดไขมนด้วยเครื่อง Body Tite
Tummy Tuck
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง
Facial / ศัลยกรรมบนใบหน้า
Facial Bone Contouring Surgery
ศัลยกรรมตัดกราม
Rhinoplasty
ศัลยกรรม เสริมจมูก
Nasal Wing Reduction
ศัลยกรรม ตัดปีกจมูก
Open Rhinoplasty
ศัลยกรรม เสริมจมูกแบบเปิด
Closed Rhinoplasty
ศัลยกรรม เสริมจมูกแบบปิด
Double Eyelid Surgery
ศัลยกรรม ตาสองชั้น
Chin Augmentation / ศัลยกรรมคาง
Spittoon Surgery
ศัลยกรรมปาก
Buccal Fat Pad Removal
ศัลยกรรม ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
Fat Transfer / ฉีดเติมไขมันตัวเอง
Fat Transfer
ฉีดเติมไขมันตัวเอง
อื่น ๆ
Otoplasty Surgery
ศัลยกรรมใบหู