ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
Body / ศัลยกรรมบนเรือนร่าง
Breast Augmentation
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก
Breast Augmentation
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ซิลิโคน Motiva
Breast Augmentation
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ซิลิโคน Mentor
MemoryGel Xtra
Sexy Line
ดูดไขมันหน้าท้อง
สร้างร่อง 11
Six Pack Line
ดูดไขมันหน้าท้อง
พร้อมปั้นซิกแพค
Liposuction
ดูดไขมัน
Liposuction
ดูดไขมัน
ด้วยเครื่อง Body Tite
Tummy Tuck
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง
Buttock Augmentation
เสริมก้นด้วยซิลิโคน
Brazilian Butt Lifts
เสริมก้นด้วยไขมันตัวเอง
Facial / ศัลยกรรมบนใบหน้า
Forehead Augmentation
ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก
Face Lift
ศัลยกรรมดึงหน้า
Facial Bone
Contouring Surgery
ศัลยกรรมตัดกราม
Rhinoplasty
ศัลยกรรมเสริมจมูก
Nasal Wing
Reduction
ศัลยกรรมตัดปีกจมูก
Open Rhinoplasty
ศัลยกรรมเสริมจมูก
แบบเปิด
Closed Rhinoplasty
ศัลยกรรมเสริมจมูก
แบบปิด
Double Eyelid
Surgery
ศัลยกรรมตาสองชั้น
Chin Augmentation
ศัลยกรรมคาง
Spittoon Surgery
ศัลยกรรมปาก
Buccal Fat Pad Removal
ศัลยกรรมตัดไขมัน
กระพุ้งแก้ม
Fat Transfer / เติมไขมันตัวเอง
Fat Transfer
เติมไขมันตัวเอง
อื่น ๆ
Otoplasty Surgery
ศัลยกรรมใบหู