กู้นมพัง จากภาวะให้นมบุตร ให้กลับมากระชับ อกอิ่ม เหมือนเดิม