F Clinic และธุรกิจในเครือ F Group ร่วมกิจกรรมเดิน Troop ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย.2561 ทาง F Clinic และธุรกิจในเครือ F Group
ร่วมกิจกรรมเดิน Troop ประชาสัมพันธ์แจกโบชัวร์ รอบๆโซน F Clinic สาขา นานา(สุขุมวิท3/1) และสาขา Grand 5
เพื่อเรียนเชิญลูกค้า เข้ามาใช้บริการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง