F Clinic รับรางวัล Portfolio Merz กับ Merz Aesthetics

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เอฟ คลินิก

ได้รับรางวัล Portfolio Merzd กับงาน Merz Aesthetics SERENDIPITY JOURNEY DELIGHTFUL DISCOVERIES

ให้เป็นคลินิกที่มียอดใช้
– Ulthera
– โบเยรมัน
– Belotero
จำนวนมากสูงสุด 3 ลำดับ ทั้งรางวัลภายในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งทางเรา เอฟ คลินิก มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า เอฟ คลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน

ใส่ในการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ในการดูแลผิวพรรณของลูกค้าเป็นสำคัญ