รับฟรี! Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าสามารถใช้แทนเงินสดได้ทันที
  2. กรุณานัดล่วงหน้าเพื่อสำรองคิวก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน
  3. ลูกค้าไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 090-909-4979 หรือ Line : @fclinic