คุณขวัญตา อารี ผู้บริหาร บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ จำกัด มอบรางวัลเวทีประกวด Mister International 2019

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลไปแล้ว สำหรับเวที Mister International Thialand 2019 โดยคุณขวัญตา อารี ผู้บริหาร บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติเป็นกรรมการการประกวดรอบตัดสินในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 (เอิร์ธ ไกรวิชญ์ คุมมงคล) และรองชนะเลิศอันดับ 1 (บอม นายจีรวัฒน์ เวชสกล) และรองชนะเลิศอันดับ 2 (  จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ F Clinic ซึ่งคุณขวัญตา อารี เล็งเห็นว่าการประกวดนี้จะช่วยให้ผู้ชายหันมาดูใส่ใจตัวเองให้ดูดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง