Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

F Clinic เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่

เราตามหาคนเก่ง มีความสามารถ คนขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มาลุยด้วยกัน เข้าสู่เป็นครอบครัว F Group
งานดี เงินดี โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆ  บางตำแหน่งงานยินดีรับนักศักษาจบใหม่ (เงินเดือนต่อรองได้)

1.พนักงานทรีทเม้นท์
(Angel Thprapist)

สาขา MBK ชั้น 2 โซน D  2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐาน
  ที่กำหนด
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ยา
  และเวชภัณฑ์
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้อง
  ทรีทเม้นท์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • หากมีประสบการณ์ด้านทรีทเม้นท์
  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านทรีทเม้นท์
  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ที่ปรึกษาด้านความงาม
(Sale Consultant)

สาขา สุขุมวิทซอย 3/1  4 อัตรา
สาขา MBK ชั้น 2 โซน D   4 อัตรา
สาขา เมืองทองธานี  3 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้า
  ด้านความงามและการทำศัลยกรรม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ โปรแกรม
  และบริการต่างๆของคลินิกให้แก่ลูกค้า
 • ติดตามผลการรักษาและดูแลการนัดเข้าใช้บริการของลูกค้า
 • ดูแลยอดขายของสาขาให้เป็นไปตาม
  เป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติ:

 • อายุ 23- 35 ปี  ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกเสริม
  ความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ผู้จัดการคลินิก

สาขา สุขุมวิทซอย 3/1    1 อัตรา
สาขา ห้างสรรพสินค้าแกรนด์ 5   1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • บริหาร วางแผน กลยุทธ์ คลินิก
  ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ
 • บริหารยอดขายของให้ถึงเป้าการขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลทีมงานให้คำปรึกษา ประชุมทีมงาน พร้อมคอยช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างภายในคลินิก

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ  30- 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ.การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความน่าเชื่อถือ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • บริหาร วางแผน กลยุทธ์ ต้นทุน (Cost Saving) , ยอดขาย, พนักงาน
  ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
 • วางระบบการตรวจสอบงานด้านระบบปฏิบัติการได้
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม P.O.S.
  (Point of sale)
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจคลินิกคลินิก
  เสริมความงาม
 • มียานพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมสาขาได้

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ  30- 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ.การตลาด
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความน่าเชื่อถือ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี

ปฏิบัติงาน สำนักงาน สุขุมวิทซอย 3/1 ,2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุมดูแลการเบิก จ่าย
  เงินสดย่อยของบริษัทฯ
 • รวบรวม บันทึก รายรับ รายจ่าย
  เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
 • จัดทำเช็คค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานส่งข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชี เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของระบบบัญชี

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี (เท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

5.Marketing  Content

1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนการตลาดผ่านช่องทาง Social Media (Website,Facebook,
  Instagram, Line)
 • เขียนบทความเกี่ยวกับการเสริมความงามและผลิตภัณฑ์ของบรษัท ให้มีความน่าสนใจทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับแนวทางการตลาดของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  การตลาด
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานที่ดี แก้ไขเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  และรักงานบริการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
  คิดโปรโมรชั่น กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจความงาม, ศัลยกรรม หรือ วารสาร
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • วางแผน ดูแลมาตรฐานการพยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณของพยาบาล
 • จัดทำมาตรฐานการพยาบาล คู่มือปฏิบัติการพยาบาลและคู่มือปฏิบัติงานอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินผลคุณภาพการพยาบาลมาตรฐาน (HA)

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ  35 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
  สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  มีความน่าเชื่อถือ

7. ล่ามภาษาอังกฤษ

สาขา MBK ชั้น 2 โซน D 1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • สามารถอธิบายโปรโมชั่นของคลินิกเป็นภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ
 • ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยแปลข้อมูลจากไทยเป็นอังกฤษให้กับลูกค้าต่างชาติ โดยทำงานร่วมกับ Sales consultant
 • ดูแลลูกค้าชาวต่างชาติ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ  25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นล่าม
  แปลภาษา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ล่ามภาษาอาหรับ

สาขา สุขุมวิทซอย 3/1 ,1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • สามารถอธิบายโปรโมชั่นของคลินิกเป็นภาษาอาหรับให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ
 • ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยแปลข้อมูลจากไทยเป็นอาหรับให้กับลูกค้าต่างชาติ โดยทำงานร่วมกับ Sales consultant
 • ดูแลลูกค้าชาวต่างชาติ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ  25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นล่าม
  แปลภาษา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอฟ ฟารีดาอารี บิวตี้ คลินิค จำกัด
วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 10.00 -19.00 น. โทร. 086-4139666